Tag: szkoły

Szkolenia dla nauczycieli

Realizowane przez nas szkolenia przeznaczone są dla rad pedagogicznych, szkół, bibliotek, domów kultury i innych placówek edukacyjnych.

Czas trwania szkolenia – jeden lub dwa dni warsztatowe (po 8 godzin lekcyjnych)
Ilość uczestników – maksymalnie 20 osób

Proponowane tematy szkoleń (opisy poniżej):

  • Podstawy Scratcha – wstęp do programowania blokowego
  • Robotyka i programowanie w klasach 4-6 – wprowadzenie do zajęć z robotyki, programowanie blokowe w Scratchu i LOFI Blocks
  • Robotyka i programowanie w klasach 7-8 – wprowadzenie do programowania przy pomocy kodu, programowanie Arduino
  • BBC Micro:Bit – programowanie w klasach 4-8 i liceum

Kontakt:

Email: halo@lofirobot.com

Telefon: + 48 519 568 883

Czytaj dalej