Tag: fotorezystor

Płytka prototypowa – dioda LED + fotorezystor

Ćwiczenie nr 3 – Dioda LED + fotorezystor

Trzeci podstawowy przykład obwodu na płytce prototypowej wprowadza kolejny nowy element, jest nim FOTOREZYSTOR.

Fotorezystor to specjalna odmiana opornika, którego główną właściwością jest fakt, że jego opór wewnętrzny zmienia się pod wpływem ilości światła, która pada na jego główkę (na ten charakterystyczny zygzak). Dzięki tej specjalności fotorezystor możemy wykorzystywać jako bardzo prosty i efektywny czujnik natężenia światła i np. na jego bazia skonstruować robota podążającego za światłem.

W naszym najprostszym układzie zastąpimy wcześniej używany normalny opornik fotorezystorem, będzie on również zabezpieczał diodę przed przegrzaniem a jednocześnie uzyskamy możliwość interakcji – zasłaniając fotorezystor ręką (zmniejszamy ilość światła) zwiększamy jego oporność czyli jednocześnie zmniejszamy natężenie prądu przepływającego przez diodę a więc świeci ona ciemniej.

Odwrotnie jeśli poświecimy latarką na fotorezystor, zmniejszymy jego oporność, czyli zwiększymy natężenie prądu przepływającego przez diodę a więc będzie ona świecić jaśniej.

Schemat naszego układu wygląda następująco:
Płytkaprototypowa, dioda led, fotorezystor

A rzeczywisty układ wyglądać może następująco:

Płytka prototypowa dioda fotorezystor