Tag: dźwięk

Arduino - Przycisk

Snap4Arduino – przycisk

Przycisk to najprostszy analogowy czujnik, zależnie od tego czy jest wciśnięty czy nie, przepuszcza bądź nie prąd elektryczny.

Przycisk, który wchodzi w skład zestawu NA KOŁACH to najprostszy przycisk CHWILOWY tzn. taki, który przepuszcza prąd tylko w momencie naciśnięcia (i trzymania).

Schemat połączenia

Przycisk podłączamy do Arduino jak na poniższym zdjęciu. Lewa nóżka podłączona do +5V, prawa do odczytu – pinu cyfrowego nr 3 (lub jakiegokolwiek innego, poza 0 i 1, które są zajęte przez komunikację z komputerem). Dodatkowo prawą nóżkę przy pomocy opornika (np. 100kOhm lub innego) podłączamy do GND.

Arduino - Przycisk

Opornik zapobiega tzw. PŁYWANIU odczytów. Aby pin cyfrowy dawał stabilne odczyty, musi być podłączony stale do 5V lub GND. Bez opornika w momencie gdy przycisk byłby NIEWCIŚNIĘTY pin numer 3 nie byłby do niczego podłączony (odcięty od +5V i GND), dzięki opornikowi w momencie gdy przycisk jest NIEWCIŚNIĘTY pin 3 podłączony jest do GND, a w momencie gdy przycisk jest WCIŚNIĘTY, pin 3 podłączony jest do 5V (i jednocześnie do GND ale 10 000 razy słabiej niż do +5V, przez co odczyt wskazuje +5V).

Programowanie

W Snap4Arduino stworzymy prosty program, który po naciśnięciu przycisku odtwarzać będzie dźwięk.

Jako dźwięk możesz wykorzystać dowolny plika audio (MP3 lub WAV), najlepiej żeby był krótki (mx kilka sekund). Możesz również skorzystać z poniższego sampla wibrafonu.
wibrafon

Aby dodać dźwięk do projektu w Snapie przełącz środkowe okno na zakładkę dźwięki a następnie po prostu przeciągnij ikonę z plikiem dźwiękowym do tej zakładki.

snap - dodawanie pliku dźwiękowego

Przed przystąpieniem do pisania programu musimy jeszczę utworzyć zmienną o nazwie PRZYCISK

Program ma następujący przebieg:
1. Po uruchomieniu (zielona flaga) ustawia pin cyfrowy nr 3 na WEJŚCIE (digital input) – odczytujące sygnały z zewnątrz
2. Wewnątrz pętli ZAWSZE ustawiamy wartość zmiennej PRZYCISK na wartość odczytaną z pinu nr 3 (do którego przypięty jest przycisk)
3. Sprawdzamy warunek, jeżeli wartość zmiennej PRZYCISK wynosi PRAWDA (czyli na pinie 3 jest +5V – przycisk jest wciśnięty) wówczas wyślij wiadomość GRAJ

W osobnym bloku (poza pętlą ZAWSZE) ustawiamy funkcję: kiedy otrzymam wiadomość GRAJ zagraj dźwięk WIBRAFON (lub inny dodany wcześniej do projektu)

snap-przycisk

Jeśli wszystko zostało ustawione poprawnie po naciśnięciu przycisku powinien zostać odtworzony dźwięk zaprogramowanej próbki audio.