Snap4Arduino – Blink – Miganie diody

Ćwiczenia

Sterowanie diodą – BLINK

Poniższy kod jest odwzorowaniem najprostszego standardowego przykładu Arduino o nazwie BLINK (w programie Arduino znajdziesz go w zakładce Plik->Przykłady->01.Basics->Blink), jego celem jest pokazanie najprostszego możliwego sterowania pinem cyfrowym a efektem miganie diody podłączonej do pinu nr 13.

Co potrzebujesz:

1. Arduino
2. Dioda LED
3. Opornik o wrtości od 100Ohm do 10kOhm (im większa wartość opornika tym dioda słabiej będzie świecić)

Schemat:

Podłącz dlodę LED do pinu numer 13. Dłuższą nogę diody (anodę) wepnij w pin 13, a krótszą (katodę) wepnij do sąsiedniego pinu GND (ang. Ground, czyli tzw. MASA, czyli MINUS), na schemacie widać że dioda połączona jest z opornikiem (jak zwykle kiedy podłączamy diodę do zasilania) ale w tym wypadku nie jest on konieczny, gdyż pin 13 w Arduino jako jedyny posiada wbudowany opornik.

Otwórz teraz Snap4Arduino, połącz go z Arduino i ułóż następujący program:

blink

Uruchom następnie program klikając na zieloną flagę jego efektem powinno być miganie diody co sekundę.

Algorytm działania programu opisać można następująco:
1. W momencie uruchomienia programu (kliknięcie na zieloną flagę) ustaw pin nr 13 jak CYFROWE WYJŚCIE (digital output)
2. Rozpocznij wykonywanie pętli ZAWSZE – czyli powtarzaj w nieskończoność (lub do momenty zatrzymania programu) instrukcje zawarte wewnątrz bloku ZAWSZE
3. Zapal diodę – ustaw stan pinu numer 13 na PRAWDA – czyli tzw. stan wysoki, czyli ustaw na nim napięcie 5 voltów – dioda będzie podłączona do zasilania
4. Poczekaj 1 sekundę
5. Zgaś diodę ustaw stan pinu numer 13 na FAŁSZ – czyli tzw. stan niski, czyli ustaw na nim napięcie 0 voltów – dioda zostanie odłączona od zasilania
6. Poczekaj 1 sekundę
7. Rozpocznij od początku pętlę zawsze

Podobne wpisy