Procter&Gamble

Hello Makers!

Your task

Build and program a robot that will be able to lift a product of P&G brand and carry it to a specified warehouse.

Robot has to have a form of a two-wheeled rover, equipped with a fork lift to pick up the products. You will control your robot remotely with a tablet.

Teams

All of the participants are divided into 25 groups with 4 members each. Every group works on it`s own robot construction.

Additionaly each 5 groups form one BIG TEAM (so we have 5 big teams in general) five robots inside a big team have to cooperate in transporting the products. Five big teams compete for a SUPER SUPPLIER title. The team that delivers biggest number of products wins.

On your table you can find a signboard with your team number eg. A1. First letter states for your big team (you cooperate with all the teams with letter A).

Product delivery

Each product is stored on a mini pallet.

You will find four types of products (Gillette, Always, Oral-B, Old Spice) stored in four different warehouses.

Product delivery has two stages. Each big team has four WAREHOUSEMEN robots that deliver products form warehouses to one DISTRIBUTOR robot which then carries few products at once to the specified CLIENT.

Available tools

On the table you will find all the parts you need to build a robot:

Construction

You are free to build your robot they way you like but you can take the video you find in this post header as a main clue how to do it.

Use these instructions as guides:

Coding

You can program your robot with our mobile app LOFI Blocks

POLISH VERSION

Witajcie konstruktorzy!

Zadanie

Zbudowanie i zaprogramowanie robota, które będzie w stanie pozbierać towary marek P&G i dostarczyć je do oznaczonego magazynu.

Robot musi mieć formę dwukołowego pojazdu, zdalnie sterowanego przy pomocy tabletu oraz wyposażonego w chwytak/podnośnik zdolny do podnoszenia produktów umieszczonych na mini-paletach.

Podział na zespoły

Wszyscy uczestnicy są podzieleni na 25. czteroosobowych zespołów, z których każdy pracuje nad własną konstrukcją robota.

Dodatkowo każde 5 zespołów tworzy jeden duży zespół – drużynę, która musi ze sobą współpracować przy dostarczaniu produktów.

Pięć dużych drużyn rywalizuje o miano SUPER DOSTAWCY, zdobędzie go drużyna, która dostarczy z magazynu do swojego klienta najwięcej produktów.

Na stole znajduje się tabliczka z numerem Waszego zespołu np. A1 pierwsza litera oznacza duży zespół, którego jesteście częścią – współpracujecie z wszystkimi drużynami na literę A

Dostarczanie produktów

Dostarczanie produktów jest dwuetapowe. W każdym zespole są cztery ROBOTY MAGAZYNIERZY, którzy wożą produkty z magazynu do jednego ROBOTA DOSTAWCY, zabierającego kilka produktów na raz i dostarczającego je do klienta.

Dostępne narzędzia

Na stole macie wszystkie części niezbędne do zbudowania robota:

Konstrukcja

Robota budujecie przy pomocy dostępnych materiałów. Jako główną podpowiedź potraktujcie video będące nagłówkiem tego artykułu.

Poniższe linki do instrukcji pomogą Wam przy budowie:

Programowanie

Sterowanie robotem programujecie przy pomocy aplikacji LOFI Blocks