#Superkoderowe kółka programistyczne

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie edukacyjnym realizowanym wspólnie z Fundacją Orange

Scenariusze zajęć

 • 5. Gra w żabę
  Gra w skakanie na czas – w klasie lub na korytarzu ustawiamy tor przeszkód, programujemy MB tak aby liczył ilość skoków wykonanych w określonym czasie
 • 6. (LEKCJA DODATKOWA) Gry z wykorzystaniem aplikacji Scratch
 • 7. (LEKCJA DODATKOWA) Gra – łapanie jabłek
 • Przydatne linki

  Informacje o projekcie

  Dla kogo jest ten projekt?

  Dla nauczycieli klas 4-8, którzy brali wcześniej udział w projekcie #SuperKoderzy w ścieżkach Majsterkowicze 2.0 lub Konstruktorzy gier

  Jak można się zgłosić?

  Rekrutacja startuje 19.X.2020. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona do 20.

  Szczegółowe informacje o rekrutacji i formularz zgłoszeniowy prześlemy mailowo w dniu 19.X.2020

  Co chcemy zrobić?

  Celem projektu jest zaproponowanie uczniom klas 4-8 ciekawych i angażujących zajęć dodatkowych związanych z nauką programowania, których realizacja będzie możliwa również w formie edukacji zdalnej. W ramach projektu przeszkolimy nauczycieli biorących w nim udział z tematyce realizacji zajęć programowania z wykorzystaniem platformy BBC Micro:Bit. Warunkiem realizacji projektu jest zrealizowanie 5ciu lekcji z uczniami na podstawie otrzymanych scenariuszy zajęć.

  Co stworzymy podczas kursu?

  Samodzielnie zaprogramujemy gry elektroniczne, których sterowanie będzie się odbywać przez ruch naszego ciała – skakanie, utrzymywanie równowagi, rytmiczne poruszanie się. Połączymy świetną zabawę z elementami gimnastyki 😉

  W ramach projektu szkoła otrzymuje:

  • 5 zestawów programistycznych BBC Micro:Bit
  • szkolenie ONLINE dla nauczycieli dotyczące nauki programowania w klasach 4-8 z wykorzystaniem programowalnej płytki BBC Micro:Bit
  • możliwość realizacji dwóch lekcje ONLINE w trakcie zajęć szkolnych, prowadzonych zdalnie przez trenera z firmy LOFI Robot
  • Scenariusze zajęć do zrealizowania 5ciu lekcji wchodzących w skład kursu

  Kurs może być realizowany w ramach zajęć szkolnych (informatyki lub zajęć dodatkowych) lub w formie zdalnej jako zadanie dodatkowe dla zainteresowanych uczniów.

  Forma realizacji zajęć:

  • szkolenie ONLINE dla nauczycieli – jednodniowe w formie webinaru, w razie potrzeby możliwe konsultacje indywidualne
  • cykl 5-ciu zajęć dla uczniów zakończonych realizacją samodzielnego projektu przez ucznia w ramach zajęć lub w formie zadania domowego
  • zakończeniem kursu jest pokaz w szkole i wspólne testowanie gier stworzonych przez uczniów

  Zestaw programistyczny

  Aby uatrakcyjnić zajęcia w ramach kursu będziemy wykorzystywać pomoce dydaktyczne w postaci programowalnych płytek BBC Micro:Bit.
  W przypadku zajęć zdalnych wykorzystanie wszelkich pomocy dydaktycznych jest skomplikowane – utrudnione jest dostarczenie ich uczniom, oraz bardzo prawdopodobne jest, iż uczniowie pracując z zestawem w domu uszkodzą go lub pogubią jego części.
  Aby wyjść naprzeciw tym problemom (dostarczenie zestawu dla ucznia, zabezpieczenie przed uszkodzeniem) zdecydowaliśmy się maksymalnie uprościć formę zestawu programistycznego. W jego skład wchodzi:

  • programowalna płytka BBC Micro:Bit
  • kabel micro USB
  • zasilanie i elementy montażowe

  Aby umożliwić większej ilości uczniów wzięcie udziału w kursie jest on krótki, możliwy do zrealizowania w miesiąc – uczniowie mogą brać w nim udział rotacyjnie wymieniając się zestawami.

  Edukacja zdalna

  Aby urealnić realizację kursu dużą wagę przywiązujemy do odpowiedniego przygotowania zajęć do specyfiki edukacji zdalnej tak aby nie było to dodatkowe obciążenie dla nauczyciela i rodziców oraz pozytywnie wpłynąć na motywację uczniów do pracy samodzielnej:

  • zachęcamy do realizacji projektu jako ZADANIE DODATKOWE – jak tradycyjne kółko zainteresowań – dla chętnych uczniów
  • tematyką kursu jest tworzenie gier – ma to na celu pobudzić naturalną kreatywność dzieci w kwestii wymyślania ciekawych form zabawy
  • podsumowanie projektu ma prostą formę prezentacji stworzonej gry – w formie pokazu lub nagrania video
  • w przypadku edukacji zdalnej oferujemy uczniom udział w zajęciach online prowadzonych przez doświadczonego trenera oraz umożliwiających interakcję pomiędzy uczniami – z naszych obserwacji umożliwienie kontaktu z innymi uczniami jest jednym z głównych czynników motywujących uczniów do udziału w lekcjach online
  • wskazane jest aby uczniowie biorący udział w kursie posiadali podstawową znajomość pracy z aplikacją Scratch

  Projekt realizowany dzięki wsparciu FUNDACJI ORANGE