Scratch – gra w łapanie jabłek

Sterowanie grą zaprogramowaną w Scratchu przy pomocy płytki Micro:Bit

Stwórzmy przykładową grę w aplikacji Scratch, która wykorzysta sterowanie przy pomocy płytki Micro:Bit.
Wykorzystamy popularny i prosty koncept łapania jabłek spadających z góry ekranu. Oczywiście wszelkie kwestie estetyczne typu – co faktycznie spada (czy to jabłka, banany czy może pioruny, kryształy czy piłki do tenisa?) czy to jak wygląda nasz bohater jest zależne tylko od inwencji uczniów.

1. Stwórz nowego duszka – JABŁKO – który będzie obiektem spadającym z góry ekranu łapanym przez naszego bohatera.
Po uruchomieniu gry niech nasze jabłko pojawia się w losowym miejscy na górze ekranu (ale tak aby nie dotykało krawędzi!).

Dodatkowo stwórzmy zmienną punkty – po uruchomieniu gry ustawiamy ją na zero.

2. Aby nasze jabłko spadało w dół dodajmy pętlę ZAWSZE i umieśćmy w niej komendę ZMIEŃ Y O -10 czyli z każdym odtworzeniem pętli będziemy zmniejszać wartość położenia naszego jabłka w osi pionowej.

3. W następnym kroku dodajemy warunek, który wykrywa że nasze jabłko spadło “na ziemię” i nie zostało złapane. Do tego celu wykryjemy bloczek z kategorii CZUJNIKI o nazwie DOTYKA i jako parametr wybieramy KRAWĘDZI. Bloczek DOTYKA umieszczamy jako kryterium warunki JEŻELI i w momencie kiedy warunek ten został spełniony zmieniamy pozycję jabłka tak jak na początku gry czyli losowy punkt przy górnej krawędzi ekranu.

Jednocześnie gdy jabłko dotyka dolnej krawędzi ekranu zmniejszamy wartość zmiennej punkty o 1.

4. Dodajmy teraz kryterium zwycięstwa do naszej gry czyli złapanie jabłka. Bardzo podobnie jak w poprzednim kroku wykorzystamy bloczek DOTYKA i tym razem ustawimy go na opcję wykrywania dotyku drugiego duszka, który w tym wypadku nazywa się KOT. Kiedy warunek zostanie spełniony ponownie, przenosimy jabłko na pozycję początkową i tym razem zwiększamy punkty o 1.

5. Przejdźmy teraz do sterowania naszą grą i wykorzystania płytki Micro:Bit. Naszym bohaterem – duszkiem o nazwie KOT.

Aby w Scratch pojawiły się bloki do sterowania płytką Micro:Bit musimy dodać do naszego projektu rozszerzenie.Nasz sposób sterowania będzie bardzo prosty. Kiedy Micro:Bit przechylony jest w lewo przesuwamy kota o -10 kroków.
Analogicznie kiedy płytka przechylona jest w prawo przesuwamy duszka o 10 +kroków.

6. Dodatkowo aby usprawnić sterowanie w naszej grze dodajmy wizualny wskaźnik ruchu. W momencie wychylenia płytki na wyświetlaczu wyświetlimy strzałkę skierowaną w kierunku ruchu.

7. Ostatnim elementem naszej gry będzie dodanie odliczania czasu. Stwórzmy zmienną o nazwie CZAS. Po uruchomieniu gry ustawiamy zmienną CZAS na wartość 30 a następnie w pętli ZAWSZE co sekundę zmniejszamy tę wartość o 1. W momencie gdy wartość zmiennej CZAS spadnie poniżej 0 zatrzymujemy całą grę.

Powyższy kod jest w miarę możliwość jak najprostszym szablonem gry. Spróbuj dodać do niej kolejne modyfikacje, które ulepszą lub urozmaicą naszą grę, np.
1. Zmiana sterowania bohaterem gry
2. Wprowadzenie większej ilości obiektów spadających po ekranie.
3. Modyfikacja oprawy graficznej i dodanie dźwięków.