Robot budowniczy

Zawodu w budowanie muru przy pomocy robotów pojazdów

Czas realizacji: 45 minut

Konieczne narzędzia

  • Zmontowany robot pojazd
  • Tablet, smartfon z aplikacją LOFI Blocks, lub komputer stacjonarny z opcją komunikacji bluetooth

Materiały pomocnicze

  • taśma malarska
  • siatki sześcianów

Warunki przeprowadzania zajęć

Klasa szkolna z ławkami rozstawionymi po jej obwodzie. Krzesła dla publiczności. Na środku klasy należy wykleić za pomocą taśmy malarskiej dwie równoległe linie. (zadanie dodatkowe).

Sterowanie robotem

Sprawdzamy, czy LOFI robot jest sparowany z tabletem lub smartfonem – urządzeniem za pomocą którego będziemy sterować robotem. Jeżeli nie parujemy urządzenia (hasło: 1234)

Instrukacja połączenia urządzeń iOS z modułem bluetooth 4.0

Uruchamiamy aplikację LOFI Blocks. Łączymy się z naszym LOFI Robotem.

Wczytujemy z przykładów projekt Sterowanie panelem kontrolnym

Uwaga: Gdy mamy czas warto przeanalizować poszczególne klocki. Zobaczyć jak osiągany jest skręt w prawo czy w lewo.

Budujemy mur

Uczniowie dzielą się na drużyny. Nauczyciel lub uczeń rozstawia sześciany (zadanie dodatkowe) w różnych miejscach pomiędzy wyznaczonymi liniami. Zadaniem poszczególnych drużyn jest ustawienie na liniach murów zbudowanych z ustalonej uprzednio liczby sześciennych kostek. Wygrywa ta drużyna, która zrobi to najszybciej.

Warianty zabawy

Wszystkie sześciany są jednakowe, drużyny mogą zabierać sobie już ustawione elementy.
Każda drużyna ozdabia swoje sześciany i tylko z nich buduje mur.
Zabawę wygrywa drużyna, która w określonym czasie ułoży najdłuższy mur.
Mur może być układany

Zadania dodatkowe

Sześciany

Wycinamy sześciany i składamy z nich kostki, z których będziemy ustawiać mur.

Liczebność drużyn

Mając do dyspozycji sześć LOFI Robotów możemy stworzyć trzy drużyny po dwóch zawodników lub dwie drużyny po trzech zawodników.

O autorze scenariusza:

Joanna Świercz

Joanna Świercz

Nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu, uczestniczka I i II edycji programu #SuperKoderzy w ścieżce Majsterkowicze i Ctfrowi DJ, obecnie trener programu. Członek Stowarzyszania Nauczycieli Matematyki oraz grupy SuperBelfrzy RP. Autorka publikacji książkowych na temat wykorzystania metod aktywizujących na lekcjach matematyki, prowadzi bloga www.matmainaczej.pl