Scratch – CHROME

Rozszerzenie do przeglądarki Chrome umożliwiająca komunikację ScratchX <--> LOFI Robot

Instrukcja obsługi:
1. Uruchom przeglądarkę Chrome
2. Zainstaluj aplikację LOFI ROBOT ScratchX z Chrome Web Store
3. Jeśli przeprogramowałeś wcześniej Arduino musisz na nie wgrać skrypt do komunikacji z aplikacjami LOFI. Jeśli używasz naszego sterownika LOFI Brain po raz pierwszy, jest on już odpowiednio zaprogramowany.
4. Sparuj moduł bluetooth 2.0 z komputerem (hasło parowania: 1234)
5. Uruchom w przeglądarce Chrome aplikację LOFI Robot ScratchX, wybierz w niej odpowiedni port do komunikacji i kliknij przycisk CONNECT
6. Uruchom ScratchX klikając przycisk OPEN SCRATCHX

UWAGA – Aplikacja jest w wersji BETA
Aktualne poprawki
– zrezygnowaliśmy z użycia Firmaty na rzecz własnego skryptu na Arduino – wprowadzającego szereg poprawek usprawniających komunikację (szczególnie Bluetooth)
– działa obsługa czujnika odległości
– działa obsługa serwomotorów – UWAGA! – użycie bloku sterowania serwomotorem blokuje sterowanie analogowe dla złącz OUTPUT1 i OUTPUT2 – aby ją odblokować należy zrestartować Arduino

LOFI Robot Firmware – skrytp do komunikacji z aplikacjami przez kabel USB i moduł bluetooth

Podobne wpisy