Robot poduszkowiec

Konstrukcja robota poduszkowca z zestawu EDUBOX

Lista części

  • Sterownik LOFI Brain
  • Powerbank
  • Dwa silniki DC wraz z kołami
  • Komplet części drewnianych
  • 2szt. – moduł dioda LED/li>

Instrukcja montażu

1. Silnik DC umieść w uchwytach i zamocuj w bokach korpusu pojazdu – pamiętaj aby obydwa elementy złożyć w lustrzanym odbiciu.
Robot poduszkowiec - instrukcja

2. Do boków korpusu przymocuj obustronne łączniki o długości siedmiu otworów.
Robot poduszkowiec - instrukcja

3. Do łączników przykręć górną ściankę korpusu pojazdu wraz z zamocowanym sterownikiem LOFI Brain – pamiętaj aby pod sterownikiem umieścić podkładki.
Robot poduszkowiec - instrukcja

4. Z tyłu pojazdu zamontuj powerbank wraz z jego uchwytem.
Robot poduszkowiec - instrukcja

5. Z przodu pojazdu zamontuj frontową ściankę korpusu wraz z modułami diod LED jako “oczami”. Z boku przykręć ćwiartki dużych kół jako “uszy”
Robot poduszkowiec - instrukcja

6. Zamontuj koła na trzpieniach silników, na śrubki przytrzymujące koło załóż dystansujące podkładki.
Robot poduszkowiec - instrukcja

PODŁĄCZENIE CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH

1. Silniki podłącz do gniazd M1 i M2 sterownika LOFI BRAIN
2. Moduły diod LED podłącz do wyjść OUTPUT1 i OUTPUT2

Podobne wpisy