Robot malujący

Przykład oprogramowania sterującego ruchami robota malującego.

UWAGA

Od grudnia 207r. zmieniliśmy (ulepszyliśmy!) konstrukcję uchwytu na pisak – aktualną instrukcję znajdziesz TUTAJ

Montaż uchwytu na pisak

Przy pomocy długich śrubek skręć klocki, które będą trzymały pisak.
uchwytnapisak1_1280

Dwa półokrągłe klocki przykręć do elementu zakończonego z jednej strony wpustami.
uchwytnapisak2_1280

Połącz obydwa wcześniej skręcone elementy ze sobą.
uchwytnapisak3_1280

Dwa półokrągłe klocki zamontuj na środku ścianki frontowej korpusu.
uchwytnapisak4_1280

Płącz uchwyt ze ścianką frontową pojazdu, tak aby półokrągłe klocki tworzyły ruchomy zawias. Nie dokręcaj śrubek do końca, pisak powinien być rychomy tak aby mógł swobodnie opadać na podłożę.
uchwytnapisak5_1280

Ściankę frontową z przyczepionym uchwytem zamontuj z przodu pojazdu. W otworze uchwytu umieść piask i dokręć długie śrubki tak aby pisak był sztywno zamocowany. Robot malujący jest gotowy.
uchwytnapisa6_1280

Po dodaniu do robota pojazdu uchwytu na pisak zamienia się w robota malującego, którego programować możemy tak, aby tworzył różnego rodzaju geometryczne sekwencje.

Nasz robot wykonuje prostą sekwencję ruchów np: RUCH DO PRZODU, SKRĘT, RUCH DO TYŁU. Ponieważ jednak wykonują ją w PĘTLI powtarzając te ruchy wielokrotnie może rysować na kartce (zaopatrz się w duży arkusz papieru!) ciekawe geometryczne wzory podobne do FRAKTALI.

Poniżej znajduje się przykład oprogramowania robota malującego.
Zwróć uwagę na instrukcje znajdujące się w pętli LOOP. Wykorzystujemy tam cztery podstawowe funkcje określające ruch robota: PRZÓD, TYŁ, LEWO, PRAWO. Dodatkowo w nawiasie jako parametr funkcji wpisujemy czas przez jaki robot ma ją wykonywać, czyli np. LEWO(500) oznacza, że robot będzie skręcał w lewo przez 500 milisekund (czyli pół sekundy).

Poeksperymentuj z własnymi sekwencjami ruchów zmieniając paramtery czasu i dopisując kolejne etapy ruchu.

Podobne wpisy