LOFI Brain – informacje zaawansowane

Opis połączeń między modułem Arduino Pro Micro i adapterem LOFI Brain

LOFI Brain to tak zwany “adapter” do modułu PRO MICRO (kompatybilnego z Arduino Micro/Leonardo).

Poszczególne złącza adaptera są połączone z odpowiednimi pinami modułu PRO MICRO.

INPUT/OUTPUT

Złącza INPUT/OUTPUT połączone są z odpowiednimi pinami Arduino:

INPUT1 – A0
INPUT2 – A1
INPUT3 – A2
INPUT4 – A3

OUTPUT1 – D10
OUTPUT2 – D9
OUTPUT3 – D6
OUTPUT4 – D5

Każde z trój-pinowych złącz INPUT/OUTPUT posiada następujące połączenia (od lewej)
– sygnał – np. INPUT1 -> A0
– VCC – połączone z zasilaniem 5V
– GND – połączone z masą zasilania

UWAGA – podział złącz na wejścia i wyjścia jest umowny, wprowadziliśmy go jedynie na potrzeby uproszczenia początków nauki programowania w Scratchu.
W rzeczywistości każde ze złącz może być zaprogramowane jako wejście lub wyjście, przy czym nie wszystkie złącza mogą być wyjściami analogowymi.

Sterownik silników

Silniki DC kontrolowane są przez mostek H – L293D
M1 – kierunek (D2 i D4) moc (D3)
M2 – kierunek (D7 i D8) moc (D5)

Sterowanie silnikiem polega na ustawieniu pinów sterujących kierunkiem na przeciwne wartości, przykładowo:
Silnik M1 kręci się do przodu: D2 -> HIGH, D4 -> LOW
Silnik M1 kręci się do tyłu: D2 -> LOW, D4 -> HIGH
Prędkość silnika M1 niezależnie od kierunku kontroluje pin D3

Analogicznie dla silnika M2

UWAGA – pin D5 jest współdzielony między złączem OUTPUT4 i sterowaniem mocy silnika M2 (jeśli używasz silnika M2, nie będzie możliwe niezależne sterowanie wyjściem OUTPUT4), wynika to z ograniczonej ilości pinów PWM, którymi dysponuje moduł PRO MICRO.

Czujnik odległości

Czujnik odległości HC-SR04 jest podłączony do pinów:
TRIGGER – D14
ECHO – D15

Buzzer

Buzzer podłączony jest do pinu D16.

Bluetooth

Moduł bluetooth HC-06 podłączony jest do pinów:
TX bluetooth -> RX Arduino
RX bluetooth -> TX Arduino

Sterownik LOFI BRAIN jest kompatybilny z następującymi adapterami modułów bluetooth:
– HC-06 – zawarty w zestawie EDUBOX, bluetooth 2.0
– HC-05 – bluetooth 2.0
– HM-10 – bluetooth 4.0

Moduł PRO MICRO oparty jest na chipie Atmega32U4, posiada więc dwa porty szeregowe.
Serial -> połączony z portem USB
Serial1 -> połączony z pinami TX i RX

Moduł bluetooth komunikuje się z portem szeregowym Serial1

Podobne wpisy