Chwytak

Instrukcja składania modułu chwytaka z zestawu FLIPBOX

Montaż chwytaka

Przygotuj arkusz z częściami do zmontowania chwytaka oraz jeden silnik micro serwo. Drewniane części delikatnie wyłam z arkusza.

chwytak czesci


1. Silnik serwo zamocuj przy pomocy mini-wkrętów tak, aby trzpień silnika znajdował się bliżej bocznej krawędzi elementu drewnianego.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

2. Do jednostronnego plastikowego orczyka przykręć przy pomocy dwóch mikro wkrętów drewniany element.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

3. Orczyk zamocuj na silniku przykręcając go małą krótką śrubką, którą znajdziesz w woreczku z pozostałymi orczykami. Przed zamontowaniem orczyka ustaw delikatnie silnik w pozycji środkowej jego zakresu pracy.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

4. Na jednym z elementów szczypiec zamontuj 20mm śrubkę tak aby wystawała ona od dołu.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

5. Dwa identyczne elementy szczypiec skręć ze sobą przy pomocy śrubki 12mm, wykorzystując podkładkę drewnianą jako dystans.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

6. Pozostałą parę szczypiec skręć podobnie tak, aby drewniana podkładka stanowiła dystans pomiędzy elementami.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

7. Na szczycie głównego elementu korpusu chwytaka, przykręć śrubkę o długości 40mm zakładając na nią sześć drewnianych podkładek jako dystanse.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

8. Na wcześniej przygotowanym elemencie korpusu zamontuj szczypce przy pomocy śrubek 12mm, Zwróć uwagę na ich ustawienie i nie dokręcaj mocno aby szczypce mogły swobodnie się poruszać. Jeśli w trakcie pracy chwytaka nakrętki będą spadać przyklej je do śrubki minimalną ilością kleju błyskawicznego.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

9. Dwa głuwne elementy chwytaka połącz przy pomocy prostokątnych pleców. Silnik serwo znajduje się poniżej a drewniany uchwyt znajdujący się na orczyku założony jest na 20mm śrubkę wystającą z prawych szczypiec.

modu chwytak grupper robot  flipbox instrukcja składania

Chwytak jest gotowy!

Testowanie

Aby przetestować działanie chwytaka podłącz go do sterownika do wyjścia OUTPUT2, do wejścia INPUT1 podłącz potencjometr.

Na Arduino wgraj skrypt, który znajdziesz w przykładach Arduino IDE (Plik -> Przykłady -> Servo -> Sweep).

Pokręć potencjometrem i zobacz jak obroty silnika sterują ruchami szczypiec chwytaka. Jeśli zakres ruchu chwytaka jest niepełny skoryguj ustawienie orczyka na silniku.