Strzelnica – instrukcja montażu

Instrukcja montażu strzelnicy z zestawu CODEBOX

CZAS BUDOWANIA – 20min jeśli budujesz od zera, lub ok. 10min jeśli przebudowujesz innego robota z zestawu CODEBOX

UWAGA– poniższa instrukcja jest niekompletna – na ramieniu strzelnicy należy zamocować jeszcze diodę LED – poprawka wkrótce!

1. Przygotuj części do zamontowania silnika serwo.

2. Kwadratowy uchwyt silnika (ten z mniejszym otworem z wcięciem) załóż od spodniej strony silnika serwo.

UWAGA – przed zamontowaniem silnika oderwij z jego boków fioletowe naklejki

3. Od góry silnika nałóż drugi kwadratowy uchwyt.

4. Silnik wraz z uchwytami przykręć do górnej ścianki korpusu robota. Zwróć uwagę, aby trzpień silnika był ustawiony bliżej środka ścianki korpusu.

5. Przygotuj pozostałe cztery części do zmontowania korpusu robota.

6. Złóż i skręć cztery części korpusu. Zwróć uwagę, aby boczna ścianka z dwoma wcięciami ustawiona była dokładnie tak, jak na zdjęciu (a nie np. po przeciwnej stronie).

7. Skręć ze sobą korpus wraz z elementem zawierającym silnik serwo.

8. Przygotuj części do zmontowania ruchomego ramienia strzelnicy.

9. Plastikowy orczyk serwa umieść w drewnianym uchwycie.

10. Orczyk wraz z drewnianym uchwytem przykręć do ramienia strzelnicy w taki sposób, aby orczyk dało się zamocować na silniku serwo.

11. Po przeciwnej stornie ramienia strzelnicy zamocuj czujnik światła, pamiętaj o umieszczeniu drewnianych podkładek pomiędzy czujnikiem i ramieniem.

12. W zmontowanym korpusie robota zamocuj sterownik LOFI Brain i podłącz silnik serwo do wyjścia OUTPUT1. Zwróć uwagę na wyprowadzenie przewodu serwa odpowiednim otworem w ściance bocznej.

13. Na silniku serwa zamontuj ramię strzelnicy. Pamiętaj, że silnik musi być wcześniej ustawiony w pozycji środkowej, tak aby ramię poruszało się w odpowiednim zakresie (90 stopni w lewo i w prawo). Do zamocowania orczyka na silniku przygotuj śrubkę M2 (jest ona mniejsza niż pozostałe śrubki, którymi skręcane są części drewniane, w zestawie CODEBOX znajdziesz 3 szt. śrubek M2)

Czujnik światła podłącz do wejścia INPUT3.

14. Przykręć orczyk do silnika przy pomocy śrubki M2. Gratulacje – konstrukcja strzelnicy jest skończona!

Programowanie

Zobacz jak zaprogramować strzelnicę w aplikacji LOFI Blocks
Otwórz lekcję

Jeśli jesteś bardziej doświadczonym programistą możesz również sprawdzić jak zaprogramować naszą strzelnicę bezpośrednio w środowisku Arduino IDE pisząc kod w języku C
Otwórz lekcję

Podobne wpisy