Pojazd_futbolista_v01_choragiewka_1

Przygotuj części drewniane osłonek i antenek: