CODEBOX Tv – programowanie w aplikacji LOFI Blocks

Opis działania bloczków sterujących wyświetlaczem w aplikacji LOFI Blocks

Bloki sterujące wyświetlaczem CODEBOX Tv

Kolor

Określenie koloru świecenia w trybie RGB
Parametry:
R – składowa czerwona – zakres 0-100
G – składowa zielona – zakres 0-100
B – składowa niebieska – zakres 0-100

Kolor tęczy

Określenie koloru świecenia przy pomocy jednej składowej – przy pomocy tego bloku łatwo generować płynne przejścia pomiędzy kolorami, nie możemy jednak zmieniać jasności świecenia.
Parametry:
Kolor – wartość koloru – zakres 0-100

Prostokąt

Wyświetlenie prostokąta o poprzez określenie współrzędnych lewego-górnego rogu, wysokości oraz szerokości. Prostokąt będzie miał kolor zdefiniowany wcześniej blokiem KOLOR, lub domyślnie biały.
Parametry:
X – współrzędna pozioma lewego górnego rogu prostokąta – zakres 0-7
Y – współrzędna pionowa lewego górnego rogu prostokąta – zakres 0-7
Szerokość – szerokość prostokąta – zakres 1-8
Wysokość – wysokość prostokąta – zakres 1-8

Przykład:

wyświetlacz prostokąt codebox tv

Wyświetl liczbę

Wyświetla na ekranie ledowym liczbę w zakresie od 0 do 100 (100 pokazywane jest jako 00), w kolorze zdefiniowanym przez blok KOLOR
Parametry:
Liczba – liczba do wyświetlenia – zakres 0-100

Przykład

codebox tv wyświetlanie liczb

Wyświetl

Blok wyświetlający zdefiniowane wcześniej obiekty (prostokąty i liczby) na ekranie. Dopiero w momencie aktywowania tego bloku na wyświetlaczu pokażą się obiekty zdefiniowane wcześniej przy pomocy bloków PROSTOKĄT i WYŚWIETL LICZBĘ.

Wyczyść wyświetlacz


Blok czyszczący wszystkie piksele wyświetlacza. Bez jego użycia kolejne użycie bloku WYŚWIETL będzie dodawało obiekty na wyświetlaczu, ale nie będzie kasowało starych obiektów, przez co przy animacji powstanie złudzenie, jakby ekran się rozmazywał.

Przykład

Podłącz potencjometr do INPUT1