Brama automatyczna – instrukcja montażu

Instrukcja montażu automatycznej bramy sterowanej czujnikiem odległości zbudowanej z zestawu CODEBOX

CZAS BUDOWANIA – 20 min jeśli budujesz od zera, lub ok. 10 min jeśli przebudowujesz innego roobta z zestawu CODEBOX

1. Przygotuj części do zmontowania uchwytu na czujnik odległości.

2. Czujnik odległości umieść w uchwycie (uważaj, żeby podczas wciskania nie uszkodzić siateczkowych osłonek czujników, nie naciskaj ich palcami). Do spodniej części uchwytu, przy pomocy dwóch śrubek 20 mm, przykręć trzy podkładki dystansujące. Środkowy otwór w uchwycie pozostaw na razie pusty, przy jego pomocy przymocujesz czujnik do innego elementu.

1. Przygotuj części do zamontowania silnika serwo.

2. Kwadratowy uchwyt silnika (ten z mniejszym otworem z wcięciem) załóż od spodniej strony silnika serwo.

UWAGA – przed zamontowaniem silnika oderwij z jego boków fioletowe naklejki

3. Od góry silnika nałóż drugi kwadratowy uchwyt.

4. Silnik wraz z uchwytami przykręć do górnej ścianki korpusu robota. Zwróć uwagę aby trzpień silnika był ustawiony bliżej środka ścianki korpusu.

5. Przygotuj pozostałe cztery części do zmontowania korpusu robota.

6. Złóż i skręć cztery części korpusu. Zwróć uwagę, aby boczna ścianka z dwoma wcięciami ustawiona była dokładnie tak, jak na zdjęciu (a nie np. po przeciwnej stronie).

7. Skręć ze sobą korpus wraz z elementem zawierającym silnik serwo.

8. Po przeciwnej stronie korpusu względem silnika serwo zamontuj element, do którego potem przykręcimy czujnik odległości – aby go przykręcić, przełóż śrubokręt przez otwór obok silnika serwo.

9. Przykręć czujnik odległości do korpusu robota.

10. Rozpocznij montowanie ruchomego ramienia bramy. Plastikowy, jednostronny orczyk umieść w drewnianym uchwycie.

11. Orczyk wraz z uchwytem przykręć do elementu ramienia.

12. Dwie diody LED zamontuj tak, aby znajdowały się po tej samej stronie, co mocowanie orczyka, a przewody od czujników były skierowane w górę, gdy uchwyt orczyka jest po lewej stronie.

13. Zamontuj ramię na silniku serwo. Pamiętaj, że silnik musi być wcześniej ustawiony w pozycji środkowej, tak aby ramię poruszało się w odpowiednim zakresie (90 stopni w lewo i w prawo).

14. Do zamocowania orczyka na silniku przygotuj śrubkę M2 (jest ona mniejsza niż pozostałe śrubki, którymi skręcane są części drewniane, w zestawie CODEBOX znajdziesz 3 szt. śrubek M2).

Diody LED podłącz odpowiednio: zieloną do OUTPUT3, czerwoną do OUTPUT4. Silnik serwo podłącz do OUTPUT1.

Konstrukcja Automatycznej bramy jest gotowa. GRATULACJE!

Programowanie

Czas zaprogramować automatyczną bramę tak aby otwierała się automatycznie kiedy wykryje jakiś obiekt. Kliknij poniższy przycisk aby otworzyć lekcję na ten temat.

Otwórz lekcję