Bluetooth – konfiguracja

Bezprzewodowe połączenie Arduino ze Snap4Arduino przy pomocy modemu Bluetooth

Moduł bluetooth, który wchodzi w skład zestawu NA KOŁACH to model HC-06, powszechnie wykorzystywany do komunikacji z Arduino. Egzemplarz dołączony do zestawy jest odpowiednio skonfigurowany do pracy ze Snap4Arduino (ma nadaną nazwę LoFiRobot i prędkość transferu ustawioną na 56700kbps)

Moduł bluetooth HC-06 może lączyć się z:
– komputerami wyposażonymi w nadajnik bluetooth
– smartfonami i tabletami z systemem Android (praktycznie wszystkie modele, które mają nadajnik bluetooth)

Niestety nie jest możliwe połączenie modemu HC-06 z systemem iOS (iPhone, iPad), gdyż tego rodzaju komunikacja jest w tym systemie zablokowana. Aby połączyć Arduino z urządzeniem iOS, konieczne jest użycie modemu w standardzie Bluetooth 4.0 LE (Low Energy).

Połączenie modułu bluetooth z Arduino

Moduł bluetooth - HC-06 - tył

Moduł HC-06 posiada cztery nóżki goldpin, opisane na tylnej ściance modułu, wpinamy je w płytkę prototypową i podłączmy odpowiednio do Arduino:
1. VCC – do +5V (plus zasilania)
2. GND – do GND (masa zasilania)
3. TXD (nadawanie) – do RX1 na Arduino (pin cyfrowy nr 0)
4. RXD (odbiór) – do TX1 na Arduino (pin cyfrowy nr 1)

Moduł bluetooth HC 06 - Arduino Leonardo

Parowanie z komputerem/smartfonem/tabletem

Podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia komunikującego się w standardzie bluetooth, aby połączyć go z innym urządzeniem należ najpierw wykonać tzw. PAROWANIE urządzeń, w tym celu:

1. Podłącz moduł HC-06 do zasilania – jego wbudowana czerwona dioda zacznie migać (mniej więcej dwa razy na sekundę)
2. Na komputerze lub urządzeniu mobilnym uruchom preferencje bluetooth i wyszukaj dostępne urządzenia, na liście powino pojawić się urządzenie o nazwie LoFiRobot (ewentualnie zamiast nazwy będzie surowy adres MAC urządzenia, mniej więcej taki 00-12-ab-34-cd-5e)
3. Połącz komputer/smartfon/tablet z urzadzeniem LoFiRobot a jako kod PIN podaj 1234
4. LoFiRobot powinien pojawić się na liście sparowanych urządzeń

Procedura parowania na pierwszy rzut oka może wyglądać na odrobinę pogmatwaną ale na szczęście wykonujemy ją tylko raz.

Połączenie ze Snap4Arduino

Aby Arduino mogło połaczyć się ze Snapem przy pomocy modemu bluetooth, konieczne jest wgranie na Arduino odpowiedniej wersji skryptu Firmata (standardowo używamy StandardFirmata), w tym celu:
1. Ściągnij biblioteki: FIRMATA BLUETOOTH + NEW PING i rozpakuj. Jest to wersja firmaty odpowiednio zmodyfikowana dla modemu bluetooth oraz wykorzystywana przez nią biblioteka NewPing.
2. Po rozpakowaniu powinienneś otrzymać katalog FirmataPlusLBT oraz NewPing, przenieś je do folderu (Windows) Moje Dokumenty\Arduino\libraries\ lub (Mac OS) Dokumenty\Arduino\libraries, jeśli w katalogu Arduino nie ma katalogu libraries, musisz go najpierw utworzyć
3. Uruchom program Arduino, jeśli wgrałeś bibliotekę FirmataPlusLBT w odpowiednie miejsce, program Arduino powinien Automatycznie wyszukać jej przykłady, otwórz skrypt: Plik->Przykłady->FirmataPlusLBT->FirmataPlusLBT i załaduj go na płytkę Arduino

Jeśli poprawnie wgrałeś skrypt FirmataPlusLBT i podłączyłeś moduł bluetooth do Arduino możesz go połączyć z programem Snap4Arduino w normalny sposób.
1. Uruchom program Snap4Arduino
2. Jeśli Arduino podłączone jest do komputera przez kabel USB odłącz go, tak aby Arduino działało samodzielnie (zasilane z baterii) i możliwe było połączenie tylko przez modem bluetooth
3. W zakładce Arduino kliknij przycisk Connect Arduino, program powinien automatycznie wyszukać modem bluetooth (ewentualnie należy wybrać go z listy dostępnych urządzeń, która rozwinie się pod przyciskiem Connect Arduino)
4.Jeśli modem bluetooth jest odpowiednio sparowany z komputerem/smartfonem w momencie gdy połączenie jest nawiązane dioda na modemie HC-06 zaczyna świecić światłem ciągłym
5. Jeśli pomimo dobrego połączenia z modemem HC-06 (czerwona dioda świeci ciągle) Snap4Arduino nie chce się połączyć z Arduino, być może źle wgrany jest skrypt FirmataPlusBLT, lub modem jest błędnie podłączony do arduino, częstym błędem jest nieodpowiednie podłączenie pinów TX i RX

TXD (modemu) -> RX1 (Arduino)
RXD (modemu) -> TX1 (Arduino)

Aby wrócić do połączenia Arduino ze Snap4Arduino przez kabel USB należy na płytkę ponownie wgrać skrypt StadnardFirmata (Plik->Przykłady->Firmata->StandardFirmata)

Podobne wpisy